Innovaationa

PASSIIVINEN VENYTYS

Parantaa liikkuvuuttasi ja 

venyttää sinut uusiin suorituksiin

Mitä passiivinen 

venytys on ? 

Tutkimukset painottavat eritoten passiivisen venyttelyn tehoa, joka soveltuu helppoudessaan hyvin myös iäkkäille, vasta-alkajille, sekä erittäin kireille yksilöille. Passiivisella venyttelyllä tarkoitetaan toisen ihmisen tai apuvälineen muodostamaa venytysasentoa.
 

Pitkäkestoinen staattinen venytys totuttaa lihasta pikkuhiljaa uuteen pituuteen ja rentouttaa lihaksen. Yksi tärkeimmistä tekijöistä venyttelyssä onkin kyky rentoutua, sillä vain rento lihas venyy riittävän tehokkaasti. Rento lihas repeää solutasolla jolloin 

lihakseen muodostuu lisää sarkomeereja, lihaksen pieniä toiminallisia osia. Säännöllisen VENYYmisen myötä lihas kasvaa pituutta, korjaten tehokkaasti lyhentyneen lihasryhmän aiheuttamia nivelkulma muutoksia.

 

Ainutlaatuinen takaketjun venytys

 

Selän lihakset kuuluvat lihastoiminta ketjuissa ns. takaketjuun, joka ulottuu varpaista päälaelle. Tähän kehon tukirakenteiden ketjuun kuuluu jänteitä, nivelsiteitä, lihaksia ja kalvorakenteita eli faskioita. Mikäli ketjussa on voimakkaita tai kroonisia lihaskireyksiä, heikentää se ketjun toimintaa ja aiheuttaa kiputiloja ja jopa nivelkulma muutoksia. Raskaan VENYY-tangon avulla saadaan vedettyä koko ketju mukaan venytykseen. Näin venytys kohdistuu automaattisesti ketjun kireimpään osaan. Monessa tapauksessa oireileva alue ei ole ongelman ydin vaan juurisyy on jossain muualla. Näin on mm. alaselän kipujen kanssa, jotka usein johtuvat alaraajojen kiristyneiden lihasten vaikutuksesta lannemaljan asentoon.

Huonot työasennot ja liiallinen istuminen ylivenyttävät ja heikentävät selän takaosan lihaksistoa. Niiden tehtävä selkärankaa tukevina lihaksina heikentyy, sillä lihasten ja jänteiden kyky toimia sensoreina venytyksen aiheuttaman asennonmuutoksen seurauksena estyy. Selän lihasten rentoutuessa kuorma siirtyy välilevyille ja nivelsiteille. Ikääntymisen myötä tuleva välilevyn rappeuma altistaa myös selkäkivuille. Välilevyn nestepitoisuus vähenee, nikamavälikorkeus madaltuu ja päätelevyissä havaitaan muutoksia.  

VENYY:llä passiivisesti venyttäen kudosten nestekierto ja hapetus paranee, välilevyille saadaan tilaa sekä niille kohdistuvaa painetta tasattua.

Mitä lihaskireydet aiheuttavat kehossasi?

  • Lyhentää lihaksia ja aiheuttaa nivelten virheasentoja johtaen nivelkipuun ja niveltulehdukseen sekä ennenaikaiseen nivelrikkoon

 

  • Välilevyjen paine kasvaa kiristyneiden lihasten vetäessä rankaa etukumaraan aiheuttaen selkäkipua, altistaen välilevyn pullistumalle ja pitkässä aikajänteessä selkäranka rappeumalle

 

  • Kireät lihakset aiheuttavat ryhdin muutoksia ja huonoa ryhtiä 

 

  • Huonontavat lihaksen aineenvaihduntaa, kireät lihakset painavat hiusverisuonia sekä hermostoa estäen niiden normaalin toiminnan 

 

  • Kasvanut loukkaantumisriski urheilusuorituksessa, sekä kasvanut rasitusvamman riski 

 

  • Suoritustehon lasku

Mitä VENYY tekee?

​PIDENTÄÄ lyhentyneitä lihaksia ja työstää niiden palautumista normaaliin pituuteensa. Venytys alkaa automaattisesti ketjun kireimmästä kohtaa. Nivelten virheasennot korjaantuvat, kun lihakseen tulee lisää sarkomeerejä ja se pitenee. Tällöin nivelkipu lievittyy ja ennenaikaisen nivelrikon riski vähentyy

 

TASAA välilevyille kohdistuvaa painetta ja tekee tilaa välilevyille. 

Ennaltaehkäisten ja kuntouttaen välilevyn pullistumia, sekä vapauttaen madaltumasta johtuvia hermopinteitä.


KORJAA ryhtiä avaamalla kireitä lihaksia estäen niitä vetämästä ryhtiä kasaan 

 

TEHOSTAA lihasten aineenvaihduntaa vähentämällä lihaskireyksiä mahdollistaen hiusverisuonten ja hermoston normaalin toiminnan 

 

VÄHENTÄÄ loukkaantumisriskiä tasapainottamalla kehoa

 

PARANTAA suoritustehoa lisäämällä liikkumisen taloudellisuutta

VENYYmällä kasvatat myös lihasvoimaa

VENYYn avulla et pelkästään notkistu,
vaan myös vahvistut
Tiesitkö, että säännöllisellä venyttelyllä lihasvoiman- ja kestävyyden tasoa pystytään nostamaan jopa yli 20 %? Passiivisen venyttelyn on osoitettu aiheuttavan lihaksen hypertrofiaa, eli lihasmassan ja lihaksen poikkipinta-alan kasvua. Venytyksen aiheuttama mekaaninen kuormitus kasvattaa lihasvoimaa, kun taas lihaskestävyys lisääntyy lihasvoiman kasvun myötä. Lihaksen tehon lisääntyminen selittyy myös lihaksen pituuden kasvamisella, joka nostaa sen supistumisnopeutta. Venyttelyn avulla voidaan näin ollen tehokkaasti estää lihaksen surkastumista, eritoten liikkumattomuuden yhteydessä. 

Design ratkaisut

Rennon ja miellyttävän venytyskokemuksen mahdollistamiseksi VENYY tanko on käynyt läpi monta suunniteluvaihetta. VENYYn lopullinen design on harkittu ja valmistettu kestämään kovaa käyttöä. 

Käsikahva

Antibakteerinen käsikahva on suunniteltu antamaan sinulle hyvän otteen helposti. Hyvä pito käsissä mahdollistaa rennon venytyksen ilman puristusvoimaa. 

8 kg Tanko

Avain passiiviseen venyttelyyn on rentous.

VENYY on  painava, se kirjaimellisesti tekee venytyksen puolestasi mahdollistaen lihasten rentoutumisen ja venymisen aivan uudella tapaa

Ohjematto

VENYYn sisältyy ohjematto, joka auttaa sinua oikeanoppiseen harjoitteluun. Ohjematto takaa alussa, että teet liikkeet oikein. 

Kumipallo

Ergonominen ja luistamaton kumipallo mahdollistaa turvalliset sivusuuntaiset taivutukset venytyksessä. Sen korkea kitka pitää kaikilla lattiapinnoilla. 

Tutkimusten lähteet:
DiGiovanna, E. L., Schiowitz, S. & Dowling, D. J. 2005. An Osteopathic Approach to Diagnosis and Treatment. s. 42. Lippincott Williams & Wilkins.

Kokkonen J., Nelson, A. G., Eldredge, C. & J. B. Winchester. 2007. Chronic Static Stretching Improves Exercise Performance. Med. Sci. Sports Exerc., Vol. 39, No. 10, pp. 1825-1831

Oduaiya, N.A., Hamzat, T.K. & Ajayi, O.F. 2005. The Effects of Static Stretch Duration on the Flexibility of Hamstring Muscles. African Journal of Biomedical Research, Vol. 8, 79 - 82 ISSN. 1119 – 5096.

Salvini T.F., Coutinho E.L., Russo T.L & DeLuca C. 2006. One-Minute Bouts of Passive Stretching After Immobilization Increase Sarcomerogenesis in Rat Soleus Muscle. Braz. J. morphol. Sci. 23(2), 271–277.

Steultjens, M. P. M., Dekker, J. &Van Baar, M.E. 2000. Range of Motion and Disability in Patients with Osteoarthritis of the Knee or Hip. Rheumatology; 39:955–61.

Suni, J. Muokattu viimeksi 3.12.2014. Säännöllinen staattinen venyttely parantaa suorituskykyä. UKK-Instituutti. www.ukkinstituutti.fi/tietoa_terveysliikunnasta/liikunnan_vaikutukset/tuki-_ja_liikuntaelimisto/saannollinen_staattinen_venyttely_parantaa_suorituskykya. Viitattu 3.7.2018

Weng, M-C., Lee C-L., Chen, C-H., Hsu, J-J., Lee, W-D., Huang, M-H. & Chen T-W. 2009. Effects of Different Stretching Techniques on the Outcomes of Isokinetic Exercise in Patients with Knee Osteoarthritis. Kaohsiung J Med Sci. Vol 25, No 6. 

Zoltz, T., Loureiro, A., Valderramas, S. & Gomes, A. 2014. Stretching – An Important Strategy to Prevent Musculoskeletal Aging. Geriatric Rehabilitation, vol. 30, number 4, 246 – 255.

Get our news and updates

VENYY uutiset

Tilaa VENYY uutiskirje

  • Facebook - White Circle
  • LinkedIn - White Circle
  • Instagram - White Circle
  • YouTube - White Circle

©2019 Silverplus Oy                      Y-TUNNUS: 2187102-4