212162307005596
top of page
Sarita takaketju sivulle.png

Innovaationa

PASSIIVINEN KETJUVENYTYS

Lääkkeetöntä apua kotimaisesta innovaatiosta

Mihin VENYY perustuu?

Mihin VENYY perustuu?

Passiivinen venytys

Passiivisen venyttelyn aiheuttaman hermojärjestelmän aktivoitumisen kautta voidaan tutkitusti saada positiivisia muutoksia tuki- ja liikuntaelimistön terveyteen. Passiivinen venyttely – eli venyttely apuvälineen tai jonkun muun ulkoisen voiman avulla edistää myös lihaskasvua ja vaikuttaa myönteisesti lihaksen rakenteeseen. Uuden tutkimuksen valossa passiivinen venyttely suojaa myös vakavilta verenkiertoelimistön sairauksilta.

VENYY - Passiivisella venytystangolla venyttäessä raskas VENYY -tanko aiheuttaa kehoon tehokkaan passiivisen ketjuvenytyksen.

 

Pitkäkestoinen staattinen venytys totuttaa lihasta pikkuhiljaa uuteen pituuteen ja rentouttaa lihaksen. Yksi tärkeimmistä tekijöistä venyttelyssä onkin kyky rentoutua, sillä vain rento lihas venyy riittävän tehokkaasti. Rento lihas repeää solutasolla jolloin lihakseen muodostuu lisää sarkomeereja, lihaksen pieniä toiminallisia osia. Säännöllisen VENYYmisen myötä lihas kasvaa pituutta, korjaten tehokkaasti lyhentyneen lihasryhmän aiheuttamia nivelkulmien muutoksia ja niiden tuomia oireita.

 

IMG_20210817_113057_588.jpg
Kuva: Ommellinen Oy

Ainutlaatuinen takaketjun venytys helpottaa selkävaivoja

Takaketju

Selän lihakset kuuluvat lihastoimintaketjuissa ns. takaketjuun, joka ulottuu varpaista päälaelle. Tähän kehon tukirakenteiden ketjuun kuuluu jänteitä, nivelsiteitä, lihaksia ja kalvorakenteita eli faskioita. Mikäli ketjussa on voimakkaita tai kroonisia lihaskireyksiä, heikentää se ketjun toimintaa ja aiheuttaa kiputiloja ja jopa nivelkulmien muutoksia. Raskaan VENYY-tangon avulla koko takaketju saadaan mukaan venytykseen. Näin venytys kohdistuu automaattisesti ketjun kireimpään osaan. Monessa tapauksessa oireileva alue ei ole ongelman ydin, vaan juurisyy on jossain muualla. Näin on mm. alaselän kipujen kanssa, jotka usein johtuvat alaraajojen kiristyneiden lihasten vaikutuksesta lannemaljan asentoon.

Etukumarassa olo, huonot työasennot ja liiallinen istuminen kuormittavat välilevyjä ja nivelsiteitä. Selän nikamien etukulmien lähentyessä toisiaan välilevyjen paine kasvaa nikamavälin takaosaa kohden. Epätasainen välilevyjen paine aiheuttaa selkäkipua ja ajan saatossa rangan rappeutumista. Myös ikääntymisen myötä tuleva välilevyn rappeuma altistaa selkäkivuille. Tällöin välilevyn nestepitoisuus vähenee, nikamavälikorkeus madaltuu ja päätelevyissä havaitaan muutoksia. VENYY - tangolla passiivisesti venyttäen kudosten nestekierto ja hapetus paranevat, välilevyille saadaan tilaa sekä niille kohdistuvaa painetta tasattua. Oireet helpottavat usein parissa päivässä ja useimmiten vaivat ovat lieventyneet selvästi muutaman viikon käytön jälkeen. 

Ilkan artikkeli ilman jäsenetua.png
Niveltieto 4/2021

Tehokas rintakehän avaus parantaa ryhtiä

Rintakehä

Liikkumattomuus ja staattiset työasennot, eritoten istumatyö, altistavat ryhdin ja niska-hartiaseudun ongelmille. Kireät rintalihakset, etuolkapäät ja leveät selkälihakset vetävät hartioita eteenpäin ja sisäkiertoon. Olkapään virheellinen asento kuormittaa niveltä ja altistaa sen kipeytymiselle ja vaurioitumiselle. Eteenpäin kääntyneet olkapäät aiheuttavat yläselän lihaksille jatkuvan ylivenytystilan, joilloin yläselkä pyöristyy ja pää työntyy eteen. Lihasten aineenvaihdunta heikkenee ja niska-hartiaseutu kiristyy, jopa kipeytyy. On hyvä pitää mielessä, että kiristynyt rintakehä kuormittaa myös rintarankaa, jonka huono liikkuvuus voi pahimmillaan aiheuttaa kivuliaan rintaranganlukon, ns. fasettilukon.

Ketjuvenytyksenä tapahtuva rintakehän avaus venyttää rintalihaksen ja etuolkapään lisäksi hauiksen ja ranteenlihakset. Leveäselkälihas venyy tehokkaasti takaketjun venytyksessä. Venyttämällä olkapään alueen kiristyneitä lihaksia voidaan korjata ryhtiä, hoitaa niska-hartiavaivoja sekä helpottaa olkapään virheellisestä asennosta koituvia kiputiloja. Myös hiirikäden vaivat lieventyvät ranteen lihasten pidentyessä.

VENYY_covers2b.jpg
Happy Senior Couple

Sydänsairauksien riski vähenee

Uuden tutkimuksen valossa eritoten jalkojen passiivinen venyttely on yksi merkittävä keino vähentää sydänsairauksien, diabeteksen ja aivohalvauksen riskiä. Tutkijoiden mukaan menetelmä voi toimia lääkkeettömänä hoitona verisuoniston kohentamiseen etenkin niillä, joiden kehon liikkuvuus on ennestään heikko.

Venyttelevän ryhmän verisuonet olivat vähemmän jäykkiä ja laajenivat enemmän. Verenpaine laski ainakin tilapäisesti. Passiivinen venyttely saattaakin hoitaa verisuonistoa ja ihmisen terveyttä laajemminkin.

Venyttelystä näyttääkin olevan pitkän ajan hyötyjä, sillä vaikutukset näkyivät vielä kuusi viikkoa harjoittelun päätyttyä. 

Voit alta tutustua Milanon Yliopiston tutkimukseen. Julkaisu on englanninkielinen.

Mitä VENYY tekee?

Mitä lihaskireydet aiheuttavat?

  • Lyhentävät lihaksia ja aiheuttaen nivelten virheasentoja, johtaen nivelkipuun ja niveltulehdukseen sekä ennenaikaiseen nivelrikkoon

 

  • Välilevyjen epätasainen paine kasvaa lyhentyneiden lihasten vetäessä rankaa etukumaraan tai kääntäessä lannemaljaa. Selkä kipeytyy ja riski välilevyn pullistumalle, sekä pitkässä aikajänteessä selkärangan rappeumalle kasvaa

 

  • Kireät lihakset aiheuttavat ryhdin muutoksia ja huonoa ryhtiä 

 

  • Huonontavat lihaksen aineenvaihduntaa, kireät lihakset painavat hiusverisuonia, sekä hermostoa estäen niiden normaalin toiminnan 

 

  • Kasvanut loukkaantumisriski urheilusuorituksessa, sekä kasvanut rasitusvamman riski 

 

  • Suoritustehon lasku

venyy_030720-web-003.jpg

Miten VENYY vaikuttaa?

​PIDENTÄÄ lyhentyneitä lihaksia ja työstää niiden palautumista normaaliin pituuteensa.  Nivelten virheasennot korjaantuvat, kun lihakseen tulee lisää sarkomeerejä ja se kasvaa pituutta. Tällöin nivelkipu lievittyy ja ennenaikaisen nivelrikon riski vähenee

 

TASAA välilevyille kohdistuvaa epätasaista painetta ja tekee tilaa välilevyille. Ennaltaehkäisee ja kuntouttaa välilevyn pullistumia, sekä vapauttaa madaltumasta johtuvia hermopinteitä


KORJAA ryhtiä avaamalla ja pidentämällä kireitä ja lyhentyneitä lihaksia, estäen näin niitä vetämästä ryhtiä kasaan 

 

TEHOSTAA lihasten aineenvaihduntaa vähentämällä lihaskireyksiä mahdollistaen hiusverisuonten ja hermoston normaalin toiminnan 

 

VÄHENTÄÄ loukkaantumisriskiä tasapainottamalla kehoa

 

PARANTAA suoritustehoa lisäämällä liikkumisen taloudellisuutta

VENYYmällä kasvatat myös lihasvoimaa

VENYY_Tanko_lihaskireys.jpg
VENYYn avulla et pelkästään notkistu,
vaan myös vahvistut
Tiesitkö, että säännöllisellä venyttelyllä lihasvoiman ja -kestävyyden tasoa pystytään nostamaan jopa yli 20 %? Passiivisen venyttelyn on osoitettu aiheuttavan lihaksen hypertrofiaa, eli lihasmassan ja lihaksen poikkipinta-alan kasvua. Venytyksen aiheuttama mekaaninen kuormitus kasvattaa lihasvoimaa, kun taas lihaskestävyys lisääntyy lihasvoiman kasvun myötä. Lihaksen tehon lisääntyminen selittyy myös lihaksen pituuden kasvamisella, joka nostaa sen supistumisnopeutta. Venyttelyn avulla voidaan näin ollen tehokkaasti estää lihaksen surkastumista, eritoten liikkumattomuuden yhteydessä. 

Design -ratkaisut

Design ratkaisut

Rennon ja miellyttävän venytyskokemuksen mahdollistamiseksi VENYY -tanko on käynyt läpi monta suunnitteluvaihetta. VENYYn lopullinen design on harkittu ja valmistettu kestämään kovaa käyttöä. Tuoteen tuotantoprosessissa on mukana useampi kotimainen yritys, kukin alansa huippuosaajia. Lopulta jokainen VENYY kasataan ja pakataan käsin - voisikin sanoa että VENYY on aitoa suomalaista laadukasta käsityötä!

VENYY_tanko_Finnish_Design.jpg

Käsikahva

Antibakteerinen käsikahva on suunniteltu antamaan sinulle hyvän otteen helposti. Hyvä pito käsissä mahdollistaa rennon venytyksen ilman puristusvoimaa. 

8 kg Tanko

Avain passiiviseen venyttelyyn on rentous.

VENYY on  painava, se kirjaimellisesti tekee venytyksen puolestasi mahdollistaen lihasten rentoutumisen ja venymisen aivan uudella tapaa.

Ohjematto

VENYY -tangon mukana tulee ohjematto, joka auttaa sinua oikeaoppiseen harjoitteluun. Ohjematon avulla teet liikkeet oikein heti alusta alkaen. 

Kumipallo

Erikoisvalmisteinen ergonominen ja luistamaton kumipallo mahdollistaa turvalliset sivusuuntaiset taivutukset venytyksessä. Sen korkea kitka pitää kaikilla lattiapinnoilla. 

Tutkimusten lähteet:

A. V. Bisconti., E. Ce`., S. Longo., M. Venturelli.,  G. Coratella., E. Limonta.,C. Doria, S. Rampichini . & F. Esposito. 2020. Evidence for improved systemic and local vascular function after long-term passive static stretching training of the musculoskeletal system. The Journal of Physiology, July., pp 1–22.
DiGiovanna, E. L., Schiowitz, S. & Dowling, D. J. 2005. An Osteopathic Approach to Diagnosis and Treatment. s. 42. Lippincott Williams & Wilkins.

Kokkonen J., Nelson, A. G., Eldredge, C. & J. B. Winchester. 2007. Chronic Static Stretching Improves Exercise Performance. Med. Sci. Sports Exerc., Vol. 39, No. 10, pp. 1825-1831

Oduaiya, N.A., Hamzat, T.K. & Ajayi, O.F. 2005. The Effects of Static Stretch Duration on the Flexibility of Hamstring Muscles. African Journal of Biomedical Research, Vol. 8, 79 - 82 ISSN. 1119 – 5096.

Salvini T.F., Coutinho E.L., Russo T.L & DeLuca C. 2006. One-Minute Bouts of Passive Stretching After Immobilization Increase Sarcomerogenesis in Rat Soleus Muscle. Braz. J. morphol. Sci. 23(2), 271–277.

Steultjens, M. P. M., Dekker, J. &Van Baar, M.E. 2000. Range of Motion and Disability in Patients with Osteoarthritis of the Knee or Hip. Rheumatology; 39:955–61.

Suni, J. Muokattu viimeksi 3.12.2014. Säännöllinen staattinen venyttely parantaa suorituskykyä. UKK-Instituutti. www.ukkinstituutti.fi/tietoa_terveysliikunnasta/liikunnan_vaikutukset/tuki-_ja_liikuntaelimisto/saannollinen_staattinen_venyttely_parantaa_suorituskykya. Viitattu 3.7.2018

Weng, M-C., Lee C-L., Chen, C-H., Hsu, J-J., Lee, W-D., Huang, M-H. & Chen T-W. 2009. Effects of Different Stretching Techniques on the Outcomes of Isokinetic Exercise in Patients with Knee Osteoarthritis. Kaohsiung J Med Sci. Vol 25, No 6. 

Zoltz, T., Loureiro, A., Valderramas, S. & Gomes, A. 2014. Stretching – An Important Strategy to Prevent Musculoskeletal Aging. Geriatric Rehabilitation, vol. 30, number 4, 246 – 255.

bottom of page
212162307005596